Retragere A Consimtamantului Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

In masura in care a fost obtinut in mod valabil, consimtamantul clientului, acordat pentru unul sau mai multe scopuri specifice, reprezinta unul dintre cele sase temeiuri legale ale operatiunilor de prelucrare de date (art. 6 alin. (1) conform regulamentului GDPR.
Totodata, GDPR instituie o serie de obligatii suplimentare care revin operatorilor de date si care decurg din conditiile de valabilitate a consimtamantului persoanelor vizate pentru prelucrarea datelor care le operatorii apartin, in legatura cu scopurile prelucrarii si natura activitatii de prelucrare de date pe care operatorul o desfasoara.
Art. 4 pct. 11 preluat din regulamentul GDPR defineste consimtamantul ca fiind „orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate”.


Ca persoana vizata, aveti dreptul sa solicitati acces la datele personale pe care s-ar putea sa le detinem despre dvs., precum si sa solicitati rectificarea sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii datelor dvs. personale, portabilitatea datelor, aveti dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor personale, ca si dreptul de a cere sa nu faceti obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri.
De asemenea, daca in trecut v-ati dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor dvs. personale si doriti sa il retrageti, puteti folosi formularul de mai jos.
Daca doriti sa formulati oricare din aceste cereri, va rugam sa descarcati acest formular, sa il completati si sa ni-l transmiteti prin email la adresa dpo@stejariicountryclub.ro.
Va rugam sa adaugati in subiectul mesajului email, dupa caz, sintagma ”Cerere retragere consimtamant”/”Cerere de acces date”/ ”Cerere rectificare date” / ”Cerere stergere date”/„Cerere restrictionare prelucrare”/”Cerere portabilitate date”/”Obiectii prelucrare date”/”Cerere de pentru non-prelucrare automata”.

Descarcati aici: 
FORMULAR DE CERERE CU PRIVIRE LA DATE